Bygg- og anleggsteknikk

Alle vi ansatte ønsker deg hjertelig velkommen som elev hos oss. Vi vil informere deg om at når du begynner på byggfag er det en del utstyr du må skaffe deg ved skolestart. Lærerne vil også orientere dere godt om dette. Helse, miljø og sikkerhet er svært viktig, og derfor er vi fokusert på dette fra første skoledag.

Kontakt