Helse- og oppvekstfag

Felles informasjon ligger på hjemmesidene vår. I tillegg vil vi informere deg om at når du begynner på Helse- og oppvekstfag VG1 skal dere ha 4 timer kjøkkenundervisning i gjennomsnitt annen hver uke.

I den sammenheng må du skaffe deg kjøkkenklær. Disse vil du kunne bestille her på skolen. Ved skolestart vil du kunne prøve klærne og så bestiller skolen samlet. I tillegg vil du måtte betale kostpenger i forhold til kjøkkenundervisningen.

Dere får et utstyrsstipend gjennom lånekassen. Sjekk beløpet her: https://www.lanekassen.no/utstyrsstipend. Av disse vil 450,- gå til kjøkkenklær som betales når du får klærne, og 500,- i kostpenger. Fakturaen på kostpenger vil bli sendt i begynnelsen av vårsemesteret.

Kontakt