Informasjonsteknologi og medieproduksjon

Informasjonsteknologi og medieproduksjon bruker mye forskjellig utstyr innen en rekke ulike områder. Mesteparten av dette stilles til rådighet av skolen, men noe av det vil måtte skaffes av den enkelte elev. Hva elevene må stå for selv, vil du få informasjon om etter skolestart. Noe av det vil også være avhengig av personlige preferanser hver enkelt elev måtte ha.

For å motta ditt utstyrsstipend søker du via Lånekassen.

Kontakt