Påbygging til generell studiekompetanse

For elever som har fagbrev fra før, VG4 Påbygging til generell studiekompetanse:

Dersom du har fagbrev fra før og er tatt inn på VG4, Påbygging til generell studiekompetanse, vil vi legge opp til en 4-dagers skoleuke. Vi ber deg ta med kopi av fagbrevet eller evt. annen dokumentasjon for å dokumentere at du har kompetansen som skal til for å gå på VG4. 

For elever på VG3 Påbygging:

Ved siden av de obligatoriske fagene, skal elever på VG3 Påbygging til generell studiekompetanse allerede ved oppstarten av skoleåret velge ett av de tre programfagene som er beskrevet i skrivet om programfag til valg. Disse fagene vil også være et tilbud til valg ved VG2 og VG3 Medier og kommunikasjon, og VG2 Kunst, design og arkitektur.

Det vil bli gitt nærmere orientering om tilbudene første skoledag. Da skal du foreta ditt endelige valg. Det er derfor viktig at du leser skrivet om programfag til valg nøye, og er forberedt på dette valget.

For elever som har gått på skole utenfor Møre og Romsdal fylkeskommune:

Vi ber deg da ta med kompetansebevis eller vitnemål som du har fått av din tidligere skole. 

Dokumenter

Kontakt