Teknologi og industrifag

UTSTYRSLISTE VG1 TEKNOLOGI OG INDUSTRIFAG

 • Todelt arbeidsdress (må være flammehemmende)
 • Vernesko
 • Vernebriller (klare glass)
 • Hørselvern
 • Hengelås, 2 stk.
 • Stållinjal
 • Sveisemaske og sveisehansker
 • Kjørner
 • Rissenål
 • Skyvelære
 • Sharpie marker (arbeidssprittusj)

Til foreldre/foresatte 

Elevene kjøper utstyr selv. Det er viktig at alt utstyr er på plass innen første arbeidsuke. Andre skoleuke starter opplæring på verksted, og i den sammenheng kan ikke eleven delta dersom verneutstyr mangler. Dette av HMS-grunner. Det er ikke tillatt å bruke hettegenser i verkstedområdet, også av HMS-grunner. Tess har innkjøpsavtale med Møre og Romsdal fylkeskommune, og kan levere utstyret på listen.

Kontakt