"Følg drømmen - ikke strømmen"

Diverse aktører innen transportbransjen arrangerte rekrutteringsstunt ved skolen, som en del av et landsomfattende opplegg. 

Skriv ut

Elever fra både videregående og ungdomsskoler i byen fikk prøve seg blant annet som kjettingpåleggere og i lastebilsimulator. Det ga visst etter sigende mersmak.

Et utdrag fra pressemeldingen: Norges Lastebileier-Forbund, NHO Transport og SOTIN setter rekruttering av yrkessjåfører på Norgeskartet. Ferske undersøkelser viser at det er behov for minst 2500 nye sjåfører hvert år frem til minst 2030.

- For å vise frem yrket og utdanningsmulighetene til landets ungdommer arrangerer vi den landsdekkende turnéen: "Følg drømmen - ikke strømmen 2022". Vi kjører med 1 buss og 2 lastebiler, og i løpet av 3 uker kommer vi til å arrangere ca. 40 arrangementer på ulike steder i Norge - der skoleelever ønskes velkommen til å lære mer om de mange mulighetene som finnes i transportbransjen, lyder det.

- Hvorfor gjør vi dette? Vi ønsker å rette oppmerksomhet rundt rekruttering av yrkessjåfører og spesielt ungdommer. Alle prognoser viser at behovet for landbaserte transporttjenester innen både gods og persontransport vil øke de kommende årene. Foruten behovet for nye sjåfører, byr næringen på en spennende og fremtidsrettet arbeidsplass som vi ønsker å belyse før ungdommen gjør sine studievalg.

Opplæringskontor som er medlem i SOTIN har hatt læreplassgaranti i yrkessjåførfaget siden 2019, og bransjen tilbyr således også gode utsikter for fast jobb.

- Vi ønsker at flere velger en yrkesfaglig utdanningsvei, skriver de.