Unntak fra fraværsreglement opphevet

Etter høstferien er unntaket fra fraværsreglementet som vi har hatt siden våren 2020 grunnet koronapandemien opphevet og vi går tilbake til ordinære fraværsregler.

Skriv ut

Det innebærer at egenmelding og bekreftelse fra foresatte ikke lengre er tilstrekkelig som dokumentasjon for fravær av helsegrunner. Fravær må være dokumentert for å ikke telle inn på 10% fraværsregelen.

I videregående skiller vi mellom dokumentert og udokumentert fravær. Alt udokumentert fravær føres på vitnemålet og teller inn på fraværsgrensa. Dersom en elev har mer enn 10% udokumentert fravær i ett fag vil han eller hun som hovedregel ikke få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget. 

Her finner du informasjon om hvilket fravær som kan unntas fra fraværsgrensa og hvordan fraværet må dokumenteres 

 

De grunnleggende smittevernsrådene gjelder fortsatt

 

  1. Syke personer skal ikke være på skolen. Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme.
  2. God hygiene. Hostehygiene er viktig for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene er viktig for å hindre kontaktsmitte.
  3. Godt renhold. Godt renhold forebygger kontaktsmitte.

Har du nyoppståtte luftveissymptomer (feber, hoste, sår hals, tap av lukt- og smakssans, nedsatt almenntilstand) skal du holde deg hjemme og teste deg for covid-19.

Når du har testet negativt for covid-19 og symptomene er milde og almenntilstanden ikke er påvirket, behøver du ikke holde deg hjemme.