Internasjonalisering

Bli med i våre internasjonale prosjekt!

Kristiansund videgående skole gjennomfører hvert år flere internasjonale prosjekt. Elever fra restaurant- og matfag får prøve seg i hektiske, franske restauranter i Paris, elever fra helse- og oppvekstfag får praksis og ny kunnskap om helsearbeid og simulatorbruk på sykehjem i Danmark, Finland og på Åland, og elever fra elektrofag reiser til Tyskland for et kombinasjonsopplegg med utplassering i bedrift og undervisning. I tillegg har skolen i mange år også arbeidet med et solidaritetsprosjekt i Uganda. Du kan lese mer om hvert enkelt prosjekt i fanen til venstre.

Skolen arbeider hele tiden for at enda flere elever, fra enda flere av våre utdanningsprogram skal få muligheten til å delta i slike prosjekt, og at turene skal gå til enda flere land. Ønsker du å delta i et slikt prosjekt, har idéer til nye prosjekt og destinasjoner, eller har andre spørsmål om prosjektene? Ta kontakt med en av dine lærere eller med avdelingsleder for ditt utdanningsprogram.  

Utvelgelseskriterier

Utvelgelsen av elever som får delta i internasjonale prosjekt er basert på en helhetlig vurdering av om du anses som moden, motivert, og ansvarsfull nok til å gjennomføre et slikt prosjekt, med de utfordringene det medbringer. I tillegg til den generelle vurderingen, vil følgende punkter bli vektlagt:

- At du så langt i utdanningen har vist gode holdninger til medelever og lærere.

- At du har lite fravær, og har kommet presis til undervisningen.

- At du har levert ditt skolearbeid innenfor gitte frister.

- At du har gode muntlige språkferdigheter.

- At du selv har et klart ønske og en motivasjon for å reise til - og å arbeide i et annet land.

Utvelgelsesprosessen foregår vanligvis på høsten for VG2-elever, og består av to trinn. Det første trinnet går ut på å skrive et søknadsbrev, der du forklarer hvorfor du ønsker å delta i prosjektet og hva du føler at du kan tilføre til utplasseringsbedriften i utlandet. Søknadsbrevet skal sendes til den avdelingen du er elev i, innen den fristen som fastsettes av din lærer/avdelingsleder.

Alle elever som sender inn søknadsbrev vil så bli innkalt til intervju. Intervjuet gjennomføres av lærere fra avdelingen din som er involvert i prosjektet, samt én person utenfor avdelingen (for eksempel internasjonal koordinator ved skolen). Det er viktig å være godt forberedt til intervjuet, da dette er den viktigste delen av utvelgelsesprosessen. Et slikt intervju vil også være god øving til et fremtidig jobbintervju. Når panelet har kommet frem til en beslutning, vil hver enkelt elev få en personlig tilbakemelding på utvelgelsen. Dette skjer vanligvis like før juleferien. De internasjonale prosjektene gjennomføres normalt i februar/mars. Tiden mellom jul og avreise blir brukt til faglige, språklige, og kulturelle forberedelser. 

Kontakt