Språkklassen

Kurset passer for deg som har behov for mer grunnskoleopplæring for å kunne gjennomføre den videregående opplæringen. Målet er å gi deg større muligheter til å gjennomføre ordinær videregående opplæring. Kurset strekker seg over ett skoleår med 30 undervisningstimer i uken.  Det undervises i fagene:

Norsk  10 timer (à 45 min.)Naturfag3 timer (à 45 min.)
Engelsk5 timer (à 45 min.)Samfunnsfag3 timer (à 45 min.)
Matematikk 3 timer (à 45 min.)Kroppsøving 2 timer (à 45 min.)
     

I tillegg tilbyr vi faget YFF-M 4 timer. YFF-M er en skoleutviklet versjon av yrkesfaglig fordypning. Elevene i språkklassen skal i YFF-M bli kjent med det norske skolesystemet og legge grunnlaget for søkning til VG1.

Du har rett til tre år i videregående skole. Dette året kommer i tillegg til de tre årene. 

Språkklassen er en del av prosjektet "Jobbsjansen del B". 

Dokumenter

Kontakt