Påbygging til generell studiekompetanse

Skolen tilbyr påbygging til generell studiekompetanse:

Vg3 Påbygging til studiekompetanse 

Elever som er ferdig med vg2 yrkesfag kan søke om å ta vg3 påbygging. Skoleåret er et teoretisk løp hvor elevene har undervisning 30 timer i uken + en kontaktlærertime. Skoleåret gir generell studiekompetanse. 

Fag- og timefordeling: 

  • Norsk - 10 timer
  • Matematikk 2PY - 5 timer
  • Historie - 5 timer
  • Naturfag - 3 timer
  • Kroppsøving – 2 timer
  • Valgfritt programfag - 5 timer
  • Kontaktlærertime - 1 time 

Valgfrie programfag: Elevene kan velge mellom 3 fag: 

  • Internasjonal engelsk
  • Biologi 1 eller 2 (annethvert år)
  • Sosiologi

Alle elever skal ha eksamen i norsk hovedmål, i tillegg vil de bli trukket ut i et muntlig- og et skriftlig eksamensfag.

Vg4 Påbygging til studiekompetanse

For de som er ferdige med fagutdanning, eller treårig yrkesutdanning. Undervisningen skjer fire dager i uka.

Kontakt