Yrkessjåfør

Skolen tilbyr kurs for både lærlinger i yrkessjåførfaget og tilsvarende kurs for voksne over 21 år som fyller inntakskriteriene. Varigheten på kurset er 19 uker og begge løpene hører til landslinjeordningen, noe som gjør at det ikke er geografiske begrensninger på søkers bostedskommune/fylke.

En yrkessjåfør (yrkesbilsjåfør) utfører ulike typer transport av personer og varer - både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Som yrkessjåfør har du kompetanse på hvordan transporttjenester kan utføres effektivt, sikkert, miljøvennlig og lønnsomt.

Utdanningen tar sikte på at lærlinger erverver de nødvendige førerkortklassene som lærebedrift behøver, mens det for ordinære søkere er mulig å erverve førerkortklassene C, CE og D. I tillegg gis det grunnutdanning innen godstransport med påbygging til persontransport. Det gis også kompetanse i ADR-stykkgods og sertifisert opplæring i truckklassene T1-T4.

Du må håndtere et mangfoldig og krevende trafikkbilde under skiftende vei- og føreforhold.

Vanlige arbeidsoppgaver for yrkessjåføren:

-        lasting og lossing

-        sikring av last etter gjeldende forskrifter

-        planlegge transportoppdrag

-        yte service på diverse områder

-        utføre enkelt vedlikehold av utstyr

-        daglig ettersyn/kontroll av kjøretøy

I tillegg til førerkort i de aktuelle klasser kan det være påkrevet med truckførerbevis og/eller lastebilkranbevis.

For transport av farlig gods kreves ADR-kompetansebevis.

Søknadsfrister: 15. november for oppstart januar og 1. juni for oppstart august.

 

-Fylt 21 år

-Førerkort klasse B

-Godkjent helseattest for førerkortklassene C, CE og D (ikke eldre enn 3 mnd ved skolestart)

-Gyldig oppholdstillatelse

-Riktig grunnkurs fra videregående skole:

-Grunnkurs før 1994: alle grunnkurs kvalifiserer for opptak

-Grunnkurs innenfor Reform 94 (1994-2006): mekaniske fag, elektrofag og allmenne-økonomiske og administrative fag kvalifiserer for opptak

-Grunnkurs innenfor kunnskapsløftet (2006-2021): VG1 service og samferdsel og VG1 teknikk og industriell produksjon kvalifiserer for opptak

-Grunnkurs fra høsten 2021: VG1 teknologi og industrifag kvalifiserer for opptak 

-Søkere kan også realkompetansevurderes for opptak

-Fortrinnsvis bestått VG2 Transport og logistikk

-Underskrevet lærekontrakt med lærebedrift før skolestart

-Førerkort klasse B

-Kontrakt med opplæringskontor eller fylkets fagopplæringskontor

-Godkjent helseattest (ikke eldre enn 3 mnd ved skolestart) for førerkort som skal erverves

Snarveier

Kontakt