Yrkessjåfør

Det gjennomføres kurs for lærlinger i yrkessjåførfaget og et 19-ukers kurs for voksne (over 21 år). Sistnevnte hører til landslinjeordningen.

En yrkessjåfør (yrkesbilsjåfør) utfører ulike typer transport av personer og varer - både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Som yrkessjåfør har du kompetanse på hvordan transporttjenester kan utføres effektivt, sikkert, miljøvennlig og lønnsomt.

Du må håndtere et mangfoldig og krevende trafikkbilde under skiftende vei- og føreforhold.

Vanlige arbeidsoppgaver for yrkessjåføren:

-        lasting og lossing

-        sikring av last etter gjeldende forskrifter

-        planlegge transportoppdrag

-        yte service på diverse områder

-        utføre enkelt vedlikehold av utstyr

-        daglig ettersyn/kontroll av kjøretøy

I tillegg til førerkort i de aktuelle klasser kan det være påkrevet med truckførerbevis og/eller lastebilkranbevis.

For transport av farlig gods kreves ADR kompetansebevis.

Snarveier

Kontakt